Sławomir Hałajko

Posiadam wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne w związku z 8 letnim stażem pracy potwierdzonym sukcesami i nagrodami w zakresie obsługi klienta, a także zdobyłem licencjat na studiach dziennych w zakresie Socjologii Organizacji i Zarządzania. W ciągu swojej pracy zawodowej otrzymywałem również listy pochwalne z wpisem do akt osobowych na podstawie opinii przełożonych. Kolejną rzeczą, którą chciałbym

Kontynnuj czytanie