Opis

Posiadam wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne w związku z 8 letnim stażem pracy potwierdzonym sukcesami i nagrodami w zakresie obsługi klienta, a także zdobyłem licencjat na studiach dziennych w zakresie Socjologii Organizacji i Zarządzania. W ciągu swojej pracy zawodowej otrzymywałem również listy pochwalne z wpisem do akt osobowych na podstawie opinii przełożonych. Kolejną rzeczą, którą chciałbym wspomnieć to studia dzienne w zakresie Administracji Ogólnej na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w stopniu magisterskim, które skończyłem ze średnią: dobry + z jednoczesną pracą w wymiarze pełnego etatu. Moja praca dyplomowa pt.: ‘’ Zamówienia publiczne w zakresie transportu i spedycji’’ została oceniona na poziomie – bardzo dobry. Chciałbym nadmienić również, iż mój angielski jest na poziomie ‘’B1’’, rozwijam się również w tym obszarze. Ostatnio również podjąłem języka hiszpańskiego. Moim celem jest wykorzystywać  wiedzę zdobytą na studiach na Uniwersytecie Śląskim w praktycznym jej zastosowaniu w Państwa firmie. Uważam ponadto, że stanowisko w Państwa firmie, oraz moje zdobyte zdolności interpersonalne, kompetencje miękkie, doświadczenie w sprzedaży potwierdzone sukcesami, a także nabyta wiedza dotycząca m. in. prawa pracy czy innych ustaw podczas studiów dziennych może zaowocować sukcesami w pracy.

Edukacja

Uniwersytet Śląski

2018 do 2020 Magister Administracji Ogólnej Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Śląski

2016 do 2018 Licencjat Nauk Humanistycznych (Socjologia Organizacji i Zarządzania)

Doświadczenie

Leroy Merlin

2012 do obecnie Doradca klienta

Obsługa klienta potwierdzona sukcesami, pochwałami z wpisem do akt osobowych (więcej w CV).